Zarząd

Prezes zarządu

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Członkowie Zarządu

inż. Mieczysław Załuski

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski

inż. Ryszard Soroko

mgr inż. Wiesław Reichert

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr inż. Maria Drop

Członkowie

inż. Zdzisław Grzymała

dr hab. inż. Piotr Myśliński

Dyrekcja

Dyrektor biura

mgr inż. Tadeusz Kaczanowski