KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Terminy:

24.09.2016 (ilość dni: 1)

09:00


Miejsce:

DOM TECHNIKA
ul. Jana z Kolna 38
75-204 Koszalin

Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Prowadzący:

2600.00

PLN
netto


Terminarz

Termin 1

Sobota, 24.09.2016 09:00 - 00:00


Informacje

Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie 
zaprasza do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

   PLANOWANE ROZPOCZĘCIE 24 WRZESIEŃ 2016 r.

 ZAKOŃCZENIE  LISTOPAD 2016 r.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych i członków zarządów spółek prawa handlowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele - 6 spotkań weekendowych, w godz. 900 – 1500/1700 w Domu Technika w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38. Egzamin odbędzie się w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie.

 

Terminy spotkań:

 
24-25.09.2016 r.

1-2.10.2016 r. 

15-16.10.2016 r. 

22-23.10.2016 r. 

5-6.11.2016 r. 

19-20.11.2016 r.


Wykładowcami na kursie będą specjaliści z Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego w Koszalinie, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia organizatora, a po zdaniu egzaminu absolwenci otrzymają dyplomy Ministerstwa Skarbu Państwa oraz zostaną ujęci w komputerowej bazie danych Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji MSP.

Koszt szkolenia 1 osoby, uwzględniający koszt wykładów i konsultacji, materiałów szkoleniowych, kawy/herbaty w trakcie zajęć wynosi 2600,00 zł. Należność płatna na konto Środkowopomorskiej Rady NOT lub w kasie NOT w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Istnieje możliwość uregulowania ww. odpłatności w ratach.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów egzaminu.


Koszt egzaminu przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie wynosi 850,00 zł. Szczegółowe informacje na stronie internetowej MSP:www.msp.gov.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie uczestnictwa na nasz adres sekretariat@not-koszalin.org lub faxem 94-346-10-34 


Informacji udziela: Piotr Mosiołek - tel. 94-345-43-67


Ilość miejsc ograniczona.


Prowadzący
Dokumenty

Program.pdf 104 KB POBIERZ
formularz.doc 203 KB POBIERZ

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

2600.00

PLN
netto

Terminy:

24.09.2016 (ilość dni: 1)

09:00

Miejsce:

DOM TECHNIKA
ul. Jana z Kolna 38
75-204 Koszalin

Dodatkowe informacje:

Piotr Mosiołek
943454367
email: p.mosiolek@not-koszalin.org