48. KOSZALIŃSKIE DNI TECHNIKI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2016 Koszalin – 14 maja 2016

dodano: Środa, 25/05/2016 11:07


48. KOSZALIŃSKIE DNI TECHNIKI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2016 Koszalin – 14 maja 2016

"Koszalińskie Dni Techniki" są jedną z ważniejszych form działalności Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych i Środkowopomorskiej Rady NOT w Koszalinie. W tym roku Dni Techniki zorganizowane zostały po raz 48. Współorganizatorem przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Koszalina,  Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Województwa Zachodniopomorskiego zrzeszone przy Środkowopomorskiej Radzie NOT.
W sobotę 14 maja około 500 osób zgromadziło się na uroczystej gali, w sali koncertowej Filharmonii w Koszalinie. Otwarcia  dokonali profesor doktor habilitowany inżynier Tomasz Heese Prezes Zarządu Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie oraz Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Wykład inauguracyjny na temat statusu budowy Drogi Ekspresowej S6 wygłosił Krzysztof Kowalski przedstawiciel GDDKiA w Szczecinie, kierownik projektu budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych, parlamentarzyści, kadra naukowa Politechniki Koszalińskiej, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, przedsiębiorcy, nominowani do nagród oraz zaproszeni goście. W czasie uroczystej gali prezentowani byli laureaci, którzy zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Nad całym przedsięwzięciem patronat honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dok hab. inż. Tadeusz Bohdal, Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski oraz  Prezes Zarządu Głównego FSN-T NOT Warszawa Ewa Mańkiewicz - Cudny.
Nagrodzeni w ramach 48 Koszalińskich Dni Techniki otrzymali statuetkę NOT- owskiego GRYFA, zaprojektowaną i wykonaną przez znanego rzeźbiarza, specjalizującego się w rzeźbach z brązu pana Romualda Wiśniewskiego. Kapituła Nagród i Wyróżnień pod przewodnictwem prof. dok. hab. inżyniera Tomasza Heese Prezesa Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie uhonorowała działalności i sylwetki, których niewątpliwe osiągnięcia zasługiwały na wyróżnienie w następujących kategoriach:
1.    „Zachodniopomorski Produkt 2016” – jest to produkt wytwarzany w firmach województwa zachodniopomorskiego. Wyróżnia się pod względem użytkowym, jakości, estetyki i nowoczesności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Zachodniopomorskim Produktem 2016 został produkt firmy MEDEN-INMED Sp z o.o. z Koszalina za System do dynamicznego odciążania pacjenta ELEVO  oraz  "Innowacyjne Myjnie MIX" firmy MIX POLSKA Sp. z o.o. ze Szczecina.
2.    „Koszaliński Produkt 2016” – jest to produkt wytwarzany w firmach subregionu koszalińskiego, który dzięki swym walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym skutecznie konkuruje na rynku krajowym i zagranicznym. Koszalińskim Produktem 2016 wybrano produkt firmy MEDEN-INMED Sp z o.o. z Koszalina  "Mobilne krzesło do higieny z regulacją  pozycji MiHiCan" oraz  "Żołądki drobiowe po marynarsku- zupa gulaszowa" wytwarzane przez firmę WIEK - POL 2 Mateusz Abramczuk z Wiekowa.
3.    "Firma Roku 2016" - wyróżnienie przyznawane za przedsiębiorczość, innowacyjność i efektywność działalności gospodarczej, uhonorowanie pozycji firmy na rynku i jej wkład w rozwój gospodarczy regionu. Firma musi charakteryzować się wysoką pozycją na rynku, dynamiką wzrostu, innowacyjnością produktów, skutecznym zarządzaniem, a także dostosowaniem oferty do potrzeb i wymogów branży. Decyzją Kapituły zaszczytny tytuł Firma Roku 2016 przyznany został  firmie IMSO Ki Sp z o.o. z Koszalina
4.     „Usługa 2016” – jest to wysokiej jakości usługa świadczona w firmach i instytucjach na terenie województwa zachodniopomorskiego, która wyróżnia się pod względem jakości i nowoczesności. Na Usługę roku 2016 wybrano "Kompleksową obsługę inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych" realizowaną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjne Inżynier Marcina Ołówka.
5.    „Inwestycja 2016” – Laureatami w tej kategorii mogą zostać najlepsi inwestorzy i wykonawcy nowych lub modernizowanych obiektów budowlanych, a także inwestycji innych rodzajów budownictwa. Tytuł Inwestycja 2016 roku został przyznany firmie Mojsiuk Sp z o.o. spółka komandytowa Stare Bielice za "Serwis samochodów ciężarowych  Mercedes Benz w Gorzowie Wielkopolskim".
6.     „Menedżer Pomorza Zachodniego 2015” – laureatami tej kategorii mogą zostać kierownicy firm, wyróżniający się przedsiębiorczością i efektywnością w działalności gospodarczej. Kapituła nagród i wyróżnień po zapoznaniu się z profilem działalności, strukturą organizacyjną oraz efektami ekonomicznymi nadała tytuł Menedżer Pomorza Zachodniego 2016  Zdzisławowi Zakrzewskiemu - prokurentowi HAKO Technology Sp z o.o.
7.    „Lider Samorządu Terytorialnego 2016” - wyróżnienie przyznawane za tworzenie warunków wzrostu gospodarczego i partnerskiego wsparcia dla przedsiębiorstw i inwestorów oraz szczególną dbałość o potrzeby społeczne. W odpowiedzi na przedstawioną charakterystykę działalności, Kapituła Konkursu postanowiła tytułem „Lider Samorządu Terytorialnego 2016” uhonorować Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg
8.    „Nowe rozwiązania z dziedziny ochrony środowiska za rok 2015 ” -  wyróżnienie w tej kategorii jest  przyznawane instytucjom, które swoją misję spełniają poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu  problemów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem  zagrożeniom związanym z rozwojem gospodarczym. W tym roku Kapituła Nagród i Wyróżnień postanowiła wyróżnić Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. z Koszalina , nagrodą I stopnia za "Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska"
9.    "Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2015" przyznawana za rozwiązania niestosowane w kraju, w szczególności opatentowane oraz takie, które zapewniają osiągnięcie parametrów technicznych lub techniczno – ekonomicznych wyższych od dotychczas uzyskiwanych i odpowiadającym nowoczesnym osiągnięciom. W konkursie „Za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2015”  Komisja ds. Konkursów i Nagród NOT przyznała nagrodę I stopnia za "Nowej Generacji hak holowniczy  do pojazdów samochodowych" opracowany przez zespół reprezentujący Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej w składzie: prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, dr inż. Radosław Patyk, dr inż. Agnieszka Kułakowska, dr inż. Krzysztof Kukiełka, mgr inż. Katarzyna Gotowała, mgr inż. Michał Szcześniak oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe Spółka Jawna AUTO-HAK Henryk i Zbigniew Nejman ze Słupska w składzie: Zbigniew Nejman i Henryk Nejman.

Tegoroczna Gala była doskonałą okazją, okazją do złożenia podziękowań Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi do spraw Marketingu i Techniki w „TEPRO” SA panu Henrykowi Furmańczykowi za wieloletnią pracę na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw naszego regionu oraz wieloletnią współpracę ze Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniką Koszalińską, a także aktywną działalność w Business Centre Club.
Inaugurację zakończył uroczysty koncert pod dyrekcją Stefana Johannesa Waltera z udziałem solistki-sopranistki Katarzyny Dondalskiej oraz Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej
Patronat medialny nad imprezą sprawowany był przez lokalne media takie jak: Telewizja Polska S.A. Oddział Szczecin, Radio Koszalin S.A. – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie, Telewizja Kablowa MAX i tygodnik „Miasto”, Telewizja Gawex, Magazyn koszaliński Prestiż, Tygodnik miejski Nasze miasto.
Koncert dedykowany był współorganizatorom, uczestnikom i laureatom wszystkich konkursów, patronom, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania przedsięwzięcia.
W czasie trwania 48. Koszalińskich Dni Techniki, w okresie kwiecień – październik, stowarzyszenia naukowo - techniczne sfederowane w Środkowopomorskiej Radzie NOT w Koszalinie zorganizują ponad 30 różnorodnych imprez. Będą to konferencje naukowo - techniczne, zjazdy, seminaria, wyjazdy techniczne, pokazy itp. Szczegółowy program został zawarty w informatorze wydanym  z okazji 48. Koszalińskich Dni Techniki.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie szczególne podziękowania kieruję pod adresem:

WSPÓŁORGANIZATORÓW:
1.    Prezydenta Miasta Koszalin
2.    Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Rady Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
3.    Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych województwa zachodniopomorskiego zrzeszonych przy Środkowopomorskiej Radzie NOT.
PATRONÓW HONOROWYCH:
1.    Wojewody Zachodniopomorskiego – Piotra Jani
2.    Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Tomasza Sobieraja
3.    Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego
4.    Rektora Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala
5.    Prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Warszawie - 
       Ewie Mańkiewicz – Cudnej
6.    Prezesa Business Centre Club - Marka Goliszewskiego.


PATRONÓW MEDIALNYCH:
1.    Telewizji Polskiej S. A.  Oddział Szczecin
2.    Radia Koszalin S.A. – Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie
3.    Telewizji Kablowej MAX i tygodnikowi „Miasto”   
4.    Gawex Media Sp. z o.o. - Telewizja GAWEX
5.    Tygodnika miejskiego Nasze Miasto
6.    Magazynu Koszalińskiego PRESTIŻ.

FUNDATOROWI UROCZYSTEGO KONCERTU FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ
1. Prezydentowi Koszalina
FUNDATORA NAGRÓD:
1.    Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

SPONSORÓW :
Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Koszalina
Zakładowi Techniki Próżniowej TEPRO Spółka Akcyjna z Koszalina
Firmie AGROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Koszalina
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGOBUD z Koszalina
Przedsiębiorstwu ROMEX Roman Wasilewski z Koszalina
Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens z Koszalina
Browarowi FUHRMANN Spółka Akcyjna z Połczyna Zdroju
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa ze Szczecina
Firmie DEGA Spółka Akcyjna z Karnieszewic
Firmie EKSPERT - SITR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Koszalina
Zakładowi Poligraficznemu POLIMER Marek Malawski Jolanta Malawska z Koszalina
Spółce Akcyjnej PARMAKO ze Szczecinka
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością EkoWodrol z Koszalina
Imperial  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spólka Komandytowo – Akcyjna w Białogardzie
MEGAWAT POLSKA S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Ordon, Kazimierz Ordon z Tynia
Funduszowi Pomerania ze Szczecina
Piekarni "BAJGIEL" Wiesław Reichert, Jan i Irena Wodeccy Spółka Jawna z Będzina
Spółce Akcyjnej ARLA FOODS z Tychowa
Zbigniewowi Janiszewskiemu z Koszalina
Adamowi Paczkowskiemu z Kliszna

Firmie, która zapewniła oprawę fotograficzną Gali:
Studia Prototypownia Alla Boroń

Firmie, która zapewniła dekorację sceny:
Centrum ogrodniczemu  Eldorado LTD Sp. z o.o.

Firmie, która przygotowała catering
KORAL – CATERING Ryszarda Stanisz. Bar na Politechnice Koszalińskiej.

oraz  wszystkich innych firm, instytucji i osób prywatnych, dzięki których zaangażowaniu i wsparciu możliwe było zorganizowanie Gali.
                                   
Dyrektor
Środkowopomorskiej Rady
Naczelnej Organizacji Technicznej

mgr inż. Tadeusz Kaczanowski

dodano: Środa, 25/05/2016 11:07 przez:
ostatnia aktualizacja: Środa, 25/05/2016 11:30


Galeria